Gaeilge

FINAL LOGO

Scoilbhliain 2022/2023

onlline irish

img 8315

 

 

img 8316

Our Irish Community of Practice will return on Tuesday 27th September at 5:30 PM. Please register here: https://ecwexford.ie/cpd-courses/webinars/2904-irish-community-of-practice.html

Irish CoP New Sept

 

8ú Samhain

Scrudú béil na hArdteistiméireachta

Irish CoP 3 1 

Fáilte chuig gach múinteoir sa Ardteist Gaeilge

Cuirfear an cheardlann seo ar fáil do mhúinteoirí atá i mbun ullmhúcháin do scrudú béil na hArdteistiméireachta.  Beidh an cúrsa seo ag díriú ar chonas na marcanna is airde a aimsiù sna ceithre ghné den scrúdú. Beidh béim ar leith ar na botúin is coitianta agus ar an scéim mharcála.  Bígí linn chun staidéar a dhéanamh ar bhunchloch na hArdteiste sa Ghaeilge!

Data/Am: 8ú Samhain @ 5.30 i.n.
Éascaitheoir:  Aoife Ní Chonchobhair 
 
This workshop is available for teachers who are currently preparing the leaving certificate oral exam.  This course will focus on how to maximise marks across the four elements of the exam.  There will be particular emphasis on the most common mistakes and on the marking scheme.  Join us in our study of the foundation of leaving cert Irish! 

 13 Meán Fómhair

Irish CoP

Leanfar leis an staidéar ar ghnéithe na hArdteistiméireachta an Fomhair seo, ag tosnú le 'Filíocht na hArdteiste' ar an 13 Mean Fomhair agus ag críochnú leis 'An Scrúdú Béil' ar an 8 Samhain. Beidh béim ar chur chuige an mhúinteora, le notaí agus acmhainní ar fáil.  Bígí linn!

Beidh na ranganna seo á chur i láthair ag Aoife Ní Chonchobhair, Múinteoir Meánscoile agus Gaeilgeoir dílis. 

Am: Cúig o Chlog

Dáta:  13 Meán Fómhair

Éascaitheoir:  Aoife Ní Chonchobhair.  

DÁTAÍ DO DHAOINE -  Ábhair le leanúint

 8ú Samhain '21

7ú Feabhra '22

25 Aibreán ’22

Scoilbhliain 2021/2022

Bí linn le haghaidh Clorcal Cainte

22 Samhain ó 5.30 in go 6.30 in  Copy of conversation irish for CoP Page

 

10ú Eanáir ó 5.30 in go 6.30 in

14ú Márta ó 5.30 in go dtí 6.30 in

9 Bealtaine ó 5.30 in go dtí 6.30 in

 

SCOILBHLIAIN 202o/2021 

Dáta:  29ú Aibreán '21

Leanfar leis an staidéar ar ghnéithe na hArdteistiméireachta an Fomhair seo, ag tosnú le 'Filíocht na hArdteiste' ar an 13 Mean Fomhair agus ag críochnú leis 'An Scrúdú Béil' ar an 8 Samhain. Beidh béim ar chur chuige an mhúinteora, le notaí agus acmhainní ar fáil.  Bígí linn!

Beidh na ranganna seo á chur i láthair ag Aoife Ní Chonchobhair, Múinteoir Meánscoile agus Gaeilgeoir dílis.
 
https://www.ecwexford.ie/cpd-courses/webinars/2294-irish-community-of-practice-lc-poetry-filiocht-na-hardteiste.html
 

Cuirfear cúrsa ar fáil ag an gComhthionól Cleachtais a dhíreofar ar an bPrós Liteartha don Árdteistiméireacht (Árdleibhéal).

Mairfidh an saotharlann seo uair a chloig. Beidh teicnící foghlama agus anailíse an dalta á phlé againn.  Beimid ag déanamh staidéir ar straitéisí chun dul i ngleic leis an gceist seo ar pháipéar a dó. Bainfear úsáid as ‘Gafa’ chun cleachtadh sa chomhthéacs réadúil a bhaint amach. Leagfar béim ar fhoglaim ó thaithí. Bainfear leas as réimse leathan d’uirlisí foghlama.

Torthaí Foghlama:

Go mbeidh ar chumas an mhúinteora gné an phróis liteartha a mhúineadh go chuimsitheach agus ar chaoi eispéireasach, taitneamhach agus spreagúil.

Go mbeidh ar chumas an mhúinteora conas an cheist a bhaineann le Prós liteartha ar phaipéar a dó don Scrúdú Ardteiste a chíoradh agus a mhúineadh, le cur chuige struchtúrtha, fairsing agus cruinn.

Dáta:  29ú Aibreán.

Am: Cúig o Chlog

Éascaitheoir:  Aoife Ní Chonchobhair.  

 

 

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Wexford Education Support Centre

Ionad Oídeachais Tacaiochta Loch Gorman

Location. Suíomh

Milehouse Road, Enniscorthy, Co. Wexford

EIRCODE: Y21 T271

Transportation

Local Buses and ample carparking available

Contact us. Dean Teagmháil

Tel: (053) 92 39100
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 DES logo 2
NDP trans 0
Registered Charity Number 20065232