Skip to main content

Faílte Chuig Ionad Tacaíochta Oideachais Loch Garman
Welcome to Wexford Education Support Centre

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS LOCH GARMAN

WEXFORD EDUCATION SUPPORT CENTRE

Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Loch Garman ar cheann de 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus naoi nIonad Oideachais páirtaimseartha atá suite go straitéiseach ar fud na tíre agus tá sé mar chuid de Líonra Ionad Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI).


Newsletter

Nuachtán


 0539103353 |   EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Loch Garman ar cheann de 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus naoi nIonad Oideachais páirtaimseartha atá suite go straitéiseach ar fud na tíre agus tá sé mar chuid de Líonra Ionad Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI).

Is é an príomhghnó atá aige soláthar a dhéanamh do riachtanais leanúnacha forbartha gairmiúla na bpobal scoile ina scoilcheantar mar a shainmhínítear san Acht Oideachais 1998 (Alt 37). Baintear é seo amach trí chláir náisiúnta a éascú thar ceann na Roinne Oideachais agus comhlachtaí agus geallsealbhóirí náisiúnta eile chomh maith le clár cúrsa áitiúil a sholáthar a chomhlánaíonn tosaíochtaí náisiúnta agus a thacaíonn le riachtanais scoileanna áitiúla. 

Programmes & Projects

TIONSCADAIL & CLÁIR

Support Networks

Líonraí Tacaíochta
Principals, Deputy Principals, SEN
To book courses please register your details. You can then login and securely book your CPD course of choice.

Newsletter / Nuachtán

Contact Us

Milehouse Road, Enniscorthy, Co. Wexford

EIRCODE: Y21 T271
TEL / GUTHÁN: 0539103353
EMAIL / RIOMPHOIST: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Twitter

https://twitter.com/WexfordEdCentre